Tag: Sample Tag Page Title

JMJ Diocésaines

JMJ Diocésaines | Save the date !! Nu zwenn dan parwas le 19 novam ek dan Thabor le 20 novam pou JMJ. #Ar Zezi nu lerwa, nu vinker !

CAMP JEUNES 2022

CAMP JEUNES 2022 revini an fors pou twa zenes. To ena ant 14 ek 18 an? To anvi viv enn wiken ranpli ar lazwa, partaz ek sirtou konekte twa ankor plis ek Bondie? Pa tard tarde, inskrir-twa atraver sa lien la https://forms.gle/d6VLvkffmQfKP4yx9 9-11 décembre 2022 Chêne de Mambré, Trou d’eau douce *Plas limite. Dat limit pou bann inskripsion: Vendredi 2 Décembre. Pou plis linformasion kontakte : Sundy 5826...
spot_img

Sample post title 2

Sample post no 2 excerpt.

Sample post title 3

Sample post no 3 excerpt.

Sample post title 4

Sample post no 4 excerpt.

Sample post title 5

Sample post no 5 excerpt.

Sample post title 6

Sample post no 6 excerpt.

Sample post title 7

Sample post no 7 excerpt.

Sample post title 8

Sample post no 8 excerpt.

Sample post title 9

Sample post no 9 excerpt.

Sample post title 10

Sample post no 10 excerpt.

Sample post title 11

Sample post no 11 excerpt.

Sample post title 12

Sample post no 12 excerpt.

Sample post title 13

Sample post no 13 excerpt.